Hırsız Alarm Sistemleri

Zamanın büyük çoğunluğunun geçirildiği ev ve iş yerleri kullanılmadığı zaman hırsızlar için birer açık tehdit haline gelebilmektedir. Özellikle açık unutulan pencere, sağlam olmayan kapı kilidi gibi birçok faktör, hırsızların işini kolaylaştırarak hedef haline gelmektedir. Bu sebeple ev ve iş yerlerinde kullanılmakta olan Hırsız Alarm Sistemleri, özellikle kapı, pencere gibi giriş alanlarının yakınlarında yer almaktadır. Özellikle Hareket sensörü ile çalışan Hırsız Alarm Sistemleri anında hareketi algılayarak sesli uyarı vermektedir

  • Tuş takımı,
  • İletim geçiren panel ve
  • Ses odaklı siren olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır.

Ancak ihtiyaç halinde bu alanda hizmet vermekte olan firmalar aracılığı ile daha fazla ses odaklı siren ve sensör konularak parça sayısı arttırabilmektedir. Bu alarm sistemleri içerisinde:

  • Manyetik kontak,,
  • PIR dedektörü,
  • Cam kırılma dedektörü gibi ürünler yer almaktadır.

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ ÖZELLİKLERİ


Evlere ve iş yerlerine kurulacak olan bu sistemler uygulanacağı alana ve müşterinin isteğine göre kablolu ya da kablosuz hırsız alarm sistemleri olarak tercih edilebilir. Mekanda bulunan telefon hattı veya internet hattı aracılığı ile çalışmaktadır. Kurulum tamamlandığında üzerinde yer alan düğme ile aktifleştirilen bu sistem, kurulan sirenler sayesinde hırsızlığı önlemektedir. Alarm sistemlerinin özellikleri arasında: Mesaj uygulaması ile ev ya da iş yeri sahiplerine tehlike anı mesaj olarak gönderilebilmektedir. Bu uygulamanın aktifleştirilmesi için kişilerin telefon numaralarının alarm sistemi hafızasına kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu alarm sistemine ait diğer bir özellik ise hırsızlık dışında oluşacak herhangi başka bir tehlikenin de haberdar edilebilme özelliğidir. Tüm bu özelliklerin Hırsız Alarm Sistemine eklenebilmesi, alanında uzman firmalar tarafından yapılabilmektedir. Bu alanda hizmet vermekte olan firmalar, ilgili sistemi sürekli geliştirmektedir. Bu sayede dışarıdan gelecek olan her türlü tehdide karşı hazırlıklı durumda bulunulmakta ve tehdide karşı anında çözüm üretilebilmektedir. AES olarak firmamız Hırsız Alarm Sistemleri konusunda tüm tecrübe ve bilgi birikimi ile her zaman yardımda bulunmaya hazırdır.

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN GÖREVLERİ

Günümüz şartlarında oldukça önemli bir iş kolu olarak bilinmekte olan alarm sistemleri, birçok firmaya kar sağlamaktadır. Özellikle büyük sitelerde ve iş yerlerinde sıklıkla kullanılmakta olan bu sistemlerin kurulumları uzman firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu alanda hizmet vermekte olan firmamız sistemlerini her geçen gün geliştirmektedir. Hırsız Alarm sistemleri öncelikle:

  • Hırsızlığı önlemek, sonrasında ise sisteme eklenen bazı sensörler ile
  • Yangın, duman
  • Su baskını,
  • Doğal Gaz kaçağı algılama gibi tehlikeleri de önleme görevlerini üstlenmektedir.